photo

DOOR TRAINING & CONSULTING

DOOR Training & Consulting je kompanija posvećena unapređenju performansi i efikasnosti svojih klijenata kroz sticanje i usavršavanje veština i znanja potrebnih za savremeno poslovanje. Svoju misiju ostvaruje kroz konsultantski pristup klijentovoj situaciji i praktične treninške i coaching programe, dopunjavane alatima za procenu polaznika i pre, i u toku pohađanja obuke – kao i praćenje napretka nakon okončanih projekata.

Naši klijenti su pojedinci, timovi, kompanije, državna ministarstva, nevladine organizacije...

Naš tim čine profesionalci koji imaju izraženu samoinicijativu, samostalnost i strast ka samorazvoju i razvoju svojih klijenata. Svaki trener ili coach u DOOR-u mora biti i jeste sertifikovan za svaki pojedinačni projekat u kome učestvuje. Proces sertifikacije je vrlo zahtevan i standardizovan za sve članice DOOR mreže.

DOOR programi su međunarodno priznati, i za svaki završeni trening polaznici mogu dobiti internacionalni sertifikat.

Zašto DOOR?

FOKUS NA KOMPETENCIJAMA

Svi DOOR-programi su usmereni ka sticanju praktičnih kompetencija, koje se zasnivaju na konkretnim veštinama, znanjima i iskustvima.


PROŽIMANJE PRISTUPA

DOOR International je jedna od malobrojnih svetskih kompanija koja svojim klijentima na raspolaganju stoji i na nivou treninga, i na nivou coaching-a i na nivou consulting-a.

Šta više, DOOR-pristup unapređenju poslovanja naših klijenata gotovo uvek nudi integrativna rešenja koja obuhvataju bar dva ili čak sva tri pomenuta nivoa i kombinuju ih na takav način koji klijentu omogućava višedimenzionalni razvoj ljudskih resursa i sistematsko suočavanje sa izazovima savremenog tržišta.

photo

TRENINZI KROJENI U SKLADU SA CILJEVIMA OBUKE

Kada god je to moguće, budući polaznici se, po našoj preporuci, anketiraju ili testiraju pre konačnog definisanja programa treninga. Po potrebi, razvijamo alate procene kojima utvrđujemo razliku između trenutne i željene situacije na nivou kompetencija konkretnih zaposlenih, i to nam je glavna vodilja prilikom krojenja treninga.

Nakon utvrđivanja potreba i očekivanja polaznika i njihovih pretpostavljenih, kao i situacione analize, definišemo program obuke. Proces pripreme, realizacije i evaluacije programa je maksimalno koordinisan sa klijentima.

Dakle, nudimo specifične programe koji su skrojeni prema željama klijenta i unapred definisanim ciljevima. Vrlo retko kompanijama isporučujemo već gotove, kataloške trening programe, i to isključivo na njihov zahtev – onda kada je to opravdano.


MERLJIVA DELOTVORNOST SPROVEDENE OBUKE

Naša usluga se obično ne završava samim održavanjem obuke. Moguće je meriti delotvornost održanih treninga, tako da na zahtev klijenta, uz pomoć zajednički definisanih alata, procenjujemo rezultate obuke koje zaposleni pokazuju u praksi.


DOOR AKADEMIJE

Naši treneri su eksperti u svojim oblastima i konstantno prolaze kroz sertifikacionu obuku organizovanu u okvirima Trening-akademije. Zahvaljujući tome naši klijenti mogu računati na standardizovani, visoki nivo kvaliteta u svim zemljama gde poslujemo.

Takođe, u okvirima DOOR-a postoji i Coaching-akademija koja je zasnovana na vrlo jasno i unifikovano definisanim kriterijumima za dobijanje DOOR-ove licence za coach-a, što DOOR svrstava među retke kompanije u svetskim razmerama koje klijentima daju mogućnost da sprovode internacionalno standardizovane projekte i na nivou coaching-a.


KORPORATIVNI UNIVERZITET

Multinacionalnim kompanijama i kompanijama sa velikim brojem zaposlenih DOOR pruža uslugu formiranja korporativnog univerziteta, u okvirima koga klijent, uz pomoć DOOR metodologije i DOOR-ovih trenera, može realizovati standardizovanu obuku unutar mreže svojih zaposlenih. Obuka na korporativnom univerzitetu može obuhvatati i tehničke i netehničke programe.


Istorijat

Preporuka