INTEGRATIVNA REŠENJA U OBUCI

DOOR-ova integrativna rešenja zasnivaju se na krojenju specijalnih programa koji su sastavljeni od modula, originalno zamišljenih da budu delovi različitih treninga, a kombinuju se u jedan – integrativni – program, kako bi se klijentu omogućilo da svojim zaposlenima organizuje zaista delotvornu obuku koja će biti maksimalno prilagođena radnom mestu učesnika koji je pohađaju.

DOOR-ov globalni sistem integrativnih edukativnih rešenja može se jednostavno prikazati kroz model tetraedra, u kome svaka od četiri njegove stranice predstavlja jedan opšti program usmeren ka razvijanju jedne grupe bazičnih kompetencija univerzalno potrebnih u poslovanju.

Ovi osnovni integrativni programi u sebi objedinjuju veliki broj specifičnih treninga koji se međusobno mogu kombinovati ili dopunjavati sa ciljem maksimalno temeljnog pristupa razvoju potencijala, znanja i veština učesnika DOOR-obuka.

U svakom od programa, kompetencije su adresirane pod krovom jednog od četiri generalna poslovna potencijala:

photo

UverljivostUmetnost uveravanja«)
► Stručnost i inspirativnost u razvoju saradnika (»Osnaživanje zaposlenih«)
► Efektivnost u predvođenju zaposlenih (»Direktno liderstvo«)
► Kapacitet i volja za saradnju sa drugima (»Timbilding«)


Ostali, posebni integrativni programi usmereni su, pre svega, ka objedinjavanju edukativnih sadržaja koji doprinose razvoju specifičnih poslovnih potencijala neophodnih zaposlenima koji deluju u pojedinim kompanijskim sektorima:

Poslovni potencijal Tipičan sektor Integrativni program
Procena zaposlenih u domenu karijernog razvoja HR Upravljanje talentima
Procena kandidata pri regrutovanju HR Kompetencijski profilirano regrutovanje
Razvijanje i održavanje odnosa sa klijentima Prodaja, Nabavka Saradnja sa ključnim klijentima
Razumevanje klijenata i njihovih potreba Marketing,
Prodaja, Nabavka
Briga o klijentu; Post-prodaja
Delotvorna »daljinska« komunikacija sa klijentima Prodaja, Nabavka Tele-prodaja
Funkcionalno i atraktivno nastupanje u medijima Marketing Odnosi sa javnošću
Procena i usmeravanje saradnika Proizvodnja Supervizorske veštine
Kreativnost i fleksibilnost u saradnji sa drugima Razvoj Projektno mišljenje


PROGRAMI

Sektorski pristup


Koktel kompetencija

Integrativni programi kod polaznika razvijaju različite kompetencije, koje su komplementarne jedne sa drugima.

Umetnost uveravanja


an image

Model delotvornosti

Osnaživanje zaposlenih


an image

Model kompetencijske podrške

Direktno liderstvo


an image

Hram model