photo

CILJNO ORIJENTISANA OBUKA – »TAILOR-MADE« KONCEPT

DOOR Training Serbia u svojoj ponudi ima veliki broj obuka, bazično organizovanih u više globalnih kategorija:

Integrativna rešenja u obuci
Sektorski orijentisani programi
Liderski programi
Univerzalni treninzi
Specijalni programi
Programi DOOR-ovih globalnih partnera

Naši treninzi su uvek modularnog karaktera tako da je moguće kombinovati sadržinske elemente više treninga i na taj način iskrojiti novu verziju obuke. Ovaj tzv. »tailor-made« koncept, kojim se za svakog klijenta kreira jedinstveni curriculum, počiva na težnji da se treninški program maksimalno prilagodi prethodno definisanim i analiziranim potrebama klijenta.

KROJENJE TRENINGA

Tokom pripreme projekta, program se maksimalno uklapa u klijentovu viziju ishoda obuke i usmerava ka ciljevima koje trening treba da postigne. Standardna procedura krojenja treninga obično predviđa da, nakon potpisivanja ugovora sa klijentom, naši treneri anketiraju buduće polaznike i sa njihovim menadžerima sinhronizuju proces prikupljanja informacija korisnih za kreiranje programa obuke. Sve vreme vodi se računa o kapacitetima i ambicijama polaznika, kao i o profilu njihovog aktuelnog ili budućeg radnog mesta. U ovu svrhu moguće je koristiti standardne ili namenski razvijene alate za dijagnostiku.

Nakon ove pripremne faze, finaliziramo dizajniranje treninga i, nakon što klijent potvrdi konačni curriculum, pristupamo logističkim aspektima projekta – ukoliko je to sa klijentom dogovoreno.

Po realizaciji obuke, polaznici obično učestvuju u procesu evaluacije i, često, DOOR – zajedno sa klijentom – priprema tzv. »follow-up« aktivnosti.

Čitav proces standardno se sprovodi u skladu sa sedmofaznim modelom razvijenim unutar DOOR-a tokom višedecenijskog iskustva u radu sa stotinama klijenata u čitavom svetu.


photo


Trening se može organizovati kako u prostorijama klijenta (inDOOR varijanta), tako i na lokaciji van prostorija klijenta (outDOOR varijanta). U slučaju da se trening ne održava u prostorijama klijenta, DOOR može organizovati i logističke aspekte obuke.

Realizacija treninga maksimalno se prilagođava prethodno sa klijentom dogovorenim uslovima, u skladu sa mogućnostima na samom mestu održavanja.


Integrativna rešenja

Preporuka