photo

DOOR Training & Consulting – TRIDESET GODINA KLIJENTSKI ORIJENTISANOG POSLOVANJA

Kompanija DOOR International svojim razvijenim portfolijom od preko 50 programa i mrežom od više stotina lokalnih i internacionalnih trenera može da izađe u susret edukativnim zahtevima gotovo svake kompanije na svetu. DOOR ima veoma širok spektar klijenata – od najvećih svetskih kompanija sa liste Fortune 500 do malih, lokalnih preduzeća u preko 60 država i deluje u najrazličitijim privrednim granama i oblastima.

► Izbor internacionalnih referenci
► Izbor referenci u regionu
► Reference u izabranim privrednim granama


Detaljna lista referenci kompanije DOOR Training & Consulting može se naći na odgovarajućoj stranici internacionalnog sajta kompanije.


Internacionalne reference

Preporuka