photo

DOOR TIM

Standardi kompanije DOOR International propisuju visoke zahteve u odabiru, obuci i evaluaciji saradnika koji mogu raditi za DOOR, čime kompanija garantuje visok nivo kvaliteta i standardizovanosti usluga koju naši klijenti dobijaju u čitavom svetu. Osnovni mehanizam kroz koji se ovi standardi sprovode je proces međunarodne sertifikacije, koji treneri i coach-i moraju proći za svaki pojedinačni program u kome su angažovani.

Proces sertifikacije podrazumeva vođenje kandidata kroz najmanje tri faze:

Obuka koju drži međunarodni master-trener

Kofasilitacija u realnim uslovima

Praćenje i evaluacija samostalnog delovanja


STANDARDNE KOMPETENCIJE DOOR-ovih TRENERA I KONSULTANATA

Vrhunska veština prezentovanja

Fokusiranost na rezultate

Lični entuzijazam i sposobnost njegovog prenošenja na polaznike

Orijentisanost prema klijentu

Organizacijske sposobnosti

Pouzdanost na nivou znanja i odnosa prema poslu

Sposobnost rada u timu


Principi poslovanja

DOOR mreža