FILOZOFIJA TIMBILDINGA

Šta je to tim?

To je, na primer, grupa ljudi koji rade zajedno. Oni bi trebalo da sarađuju, dele iste ciljeve, referišu istom šefu...

Ali, šta je vrhunski tim?

To je grupa ljudi koji rade zajedno – i osećaju strast prema poslu; koji sarađuju – i imaju sinergiju; dele iste ciljeve – i razumeju viziju, referišu istom šefu – i podržavaju ga...

Vrhunski timovi moraju da budu napravljeni, ali se moraju i razvijati, i verovatno najbolji »bezbolan« način da se to uradi je suočiti grupu sa izazovima timbildinga u prirodi koji učesnicima obuke pruža mogućnost i da se zabave i druže, i da ispitaju svoje mogućnosti i da - kroz praktično realno iskustvo - ovladaju širokim spektrom znanja i veština. U skladu sa ciljevima koje timbilding treningom treba postići, moguće je definisati tri osnovna aspekta koje obuka može imati, odnosno tri tipa kojima može pripadati:

Timbilding zadovoljstva

Timbilding izazova

Didaktički timbilding

DOOR svojim klijentima nudi timbilding treninge koji – najčešće – daju polaznicima mogućnost da osete sva tri aspekta obuke, pre svega kroz praktične aktivnosti koje se zasnivaju na širokom spektru simulacija i igara.

Takve aktivnosti su praktičan način da se kod učesnika aktivira osećanje pripadnosti grupi, njihova svest o sopstvenoj ulozi u timu i njihov potencijal za komunikaciju sa saradnicima. Zanimljivo je da često jedna ista igra može biti modifikovana na više načina, tako da u jednoj varijanti bude fokusirana na aspekt zabave, ali i da, u drugoj, učesnike stavi pred relativno ozbiljan izazov. U oba slučaja, aktivnost obično ima i didaktičku dimenziju koja se, pre svega, sprovodi kroz diskusioni brifing koje sledi posle nje.


TIMBILDING

Lokacije


Iskustveno učenje

Didaktičke simulacije uvek adresiraju jednu ili više kategorija ponašanja grupe, i u skladu sa tim mogu se podvesti pod jednu ili više vrsta igara:

Igre saradnje


an image

Prelazak reke – igra saradnje

Logičke igre


an image

Integram – logička i
eureka igra

Eureka igre

Istraživačke igre


an image

Električno polje – istraživačko-orijentacijska igra

Igre orijentacije

Strateške igre


an image

Most sa klatnom – igra poverenja i kolektivne strategije

Igre poverenja