photo

TRI DECENIJE RAZVOJA

DOOR Training & Consulting je međunarodna kompanija osnovana u Holandiji 1981. godine sa idejom da reputaciju gradi na kvalitetu usluga na polju poslovne edukacije i da, zajedno sa svojim klijentima, bude maksimalno fokusirana ka rezultatima. U prvim godinama je bila usmerena na mali broj velikih globalnih klijenata sa kojima je sarađivala na izuzetno velikim projektima.

Ne menjajući značajno ciljnu grupu, DOOR započinje ekspanzivni internacionalni razvoj 1992. godine, sa jasno definisanom strategijom usmerenom ka izgradnji međunarodne mreže lokalnih centara koji, često na lokalnom jeziku, i uz pomoć lokalnih trenera, klijentima distribuiraju obuku na globalno definisanom nivou kvaliteta.

Danas DOOR International posluje u više od 60 država širom sveta. Naš sistem čine globalna mreža sertifikovanih trenera i niz svetski priznatih programa i alata, koji se prilagođavaju zahtevima lokalnog tržišta.


DOOR Training Serbia, kao deo mreže kompanije DOOR International, deluje u regionu od kraja 2006. godine i trenutno, osim teritorije bivše Jugoslavije (bez Hrvatske), pokriva i Albaniju i Bugarsku. Kancelarija u Crnoj Gori otvorena je 2010. godine.


O NAMA

Principi poslovanja


Ime kompanije

Inspiracija za ime kompanije DOOR Training & Consulting bili su stihovi velikog engleskog pesnika i slikara Vilijama Blejka:

On one side there are things that are known,

On the other side there are things that are unknown.

In between there are always DOORs.


an image

William Blake (1757-1827)