STICANJE SPECIFIČNIH POSLOVNIH ZNANJA

Tokom višedecenijskog iskustva za kompanijama i organizacijama koje deluju u različitim krajevima sveta i različitim delatnostima, DOOR za svoje klijente razvija vrlo raznovrsan portfolio obuka koji obuhvata i čitav niz specifičnih programa koji su namenjeni zaposlenima koji obavljaju relativno nestandardne poslove.

Neki od ovih treninga mogu biti i u širem smislu funkcionalan deo programa razvoja pojedinaca i timova koji su u prilici ili potrebi da u svom poslovanju koriste širi spektar veština no što je to standardno za slična radna mesta.

SPECIJALNI PROGRAMI

Liderstvo u neprofitnom sektoru (Leadership in Nonprofit Sector)
Interkulturalno poslovanje (Working Cross-Culturally)
Rad u virtualnom timu (Working in a Virtual Team)
Finansije za nefinansijsko osoblje (Finance For Non-Financial Professionals)

Osim nabrojanih, u okvirima našeg portfolia obuka moguće je – razradom pojedinih modula koji pripadaju nekom od naših standardnih treninga – razviti na desetine različitih specijalnih programa koji će vrlo precizno adresirati jednu ili više specifičnih veština ili znanja potrebnih zaposlenima koji rade u specifičnim uslovima ili na specifičnim pozicijama.

Takođe, fokusiranje obuka na vrlo mali opseg kompetencija, može značajno doprineti karijernom razvoju zaposlenih sa izrazitim talentima ili ambicijama, zbog čega se specijalni programi odlično uklapaju u projekte izgradnje kadrovskih rezervi.

Univerzalni treninzi

Globalno partnerstvo


Proaktivnost

Specijalni programi su vrlo delotvoran mehanizam u razvoju tzv. proaktivne odgovornosti (accountability).

Zaposleni koji – sami ili uz pomoć svojih pretpostav- ljenih – tragaju za specifičnim znanjima i veštinama koje će im pomoći da svoj posao rade i bolje nego što se od njih očekuje, pravi su kandidati za uzdizanje iznad nivoa – delovanje u zoni proaktivne odgovornosti.

RAZVOJ PROAKTIVNE ODGOVORNOSTI

1)

Uvideti (See It!)

2)

Prihvatiti (Own It!)

3)

Razrešiti (Solve It!)

4)

Uraditi (Do It!)


an image

KRUG IZBEGAVANJA ODGOVORNOSTI

Ja ništa ne znam; »nisam odavde«.

To nije moj posao.

Nema šanse da to uspe.

Da sačekamo i vidimo šta će se desiti...

Neko treba da mi kaže šta da radim...

Neko drugi je kriv, a ne ja.