photo

TIMSKI COACHING

Iako je tipično da se coaching sprovodi individualno, kroz razgovore između coach-a i jednog kandidata, savremeno poslovanje sve više nameće potrebe specifičnih oblika sinhronizacije razmišljanja i delovanja na nivou čitavih timova, te klijenti sve češće vide grupni coaching kao idealni mehanizam kroz koji je moguće sprovesti najtemeljitije moguće osnaživanje jednog tima.

Posebno je delotvorno organizovanje timskog coaching-a za grupu menadžera ili supervizora koji rukovode svojim pojedinačnim timovima. Na ovah način, kandidati mogu, vrlo efikasno i interaktivno, sinhronizovati i unaprediti delovanje svojih saradnika – svako u svom timu, ali istovremeno svi zajedno dobijaju priliku da na jedan novi način doprinesu opštem poboljšanju poslovanja svoje kompanije.

Dobar primer ovakvog grupnog coaching-a bila bi coaching-fasilitacija grupe regionalnih menadžera prodaje sa ciljem izgradnje i razvoja novih strategija delovanja prodavaca na terenu, kroz koju bi svi mogli da – praktično momentalno – reaguju na tekuća iskustva svakog pojedinačnog prodavca, ma kom regionalnom timu da pripada. Takođe, ovakav timski coaching može imati veliki potencijal pri realizaciji edukativnih projekata za zaposlene; pre svega sa ciljem povećanja implementacije kroz obuke stečenih znanja i veština, ali i u samom krojenju kurikuluma.Kadrovska rezerva


Executive Coaching

Coaching namenjen izvršnim rukovodiocima ide, po pravilu, mnogo dalje od jednostavnog prevazilaženja eventualnih slabosti pojedinaca na visokim pozicijama; saradnja između coach-a i lidera mora biti fokusirana na strategiju razvoja maksimalnog iskorišćenja potencijala i samog lidera i njegovog tima.

Razvojem svojevrsne »osetljivosti za situaciju« kod lidera, i unpređenjem njihove saradnje sa saradnicima – što se podstiče liderski orijentisanim coaching-om – u kompaniji obično dolazi do jasno vidljivih rezultata na poljima poput:

produktivnosti;

partnerstva s klijentima;

ličnog razvoja;

zadržavanja zaposlenih...

Coaching lidera može predstavljati esencijalni deo razvoja sistema rukovođenja u jednom sektoru ili čak čitavoj kompaniji.