RAZVOJ UNIVERZALNIH POSLOVNIH POTENCIJALA

Neke veštine ili sposobnosti mogu biti dragocene za rad u bilo kom sektoru, na bilo kojoj poziciji ili na bilo kom radnom mestu. Sticati ih, znači razvijati svoje univerzalne poslovne potencijale i biti uspešniji u obavljanju najrazličitijih zadataka koje savremeno poslovanje sobom nosi.

DOOR u svom portfoliju obuka svojim klijentima nudi veliki broj tzv. univerzalnih treninga koji, poput svih ostalih naših programa, takođe standardno bivaju iskrojeni prema potrebama zaposlenih koji ih pohađaju.

UNIVERZALNI TRENINZI

Prevazilaženje stresa (Stress Management)
Umetnost komunikacije (The Art of Communication)
Prezentacija i realizacija (Presentation and Performance)
Poslovna korespondencija (Business Writing)
Samorazvoj kroz promene (Developing Self through Change)
Saradnja sa »teškim ljudima« (Dealing with difficult people)
Brzo čitanje (Speed Reading)
Praktično pamćenje (Practical Memory)
Povećanje delotvornosti sastanaka (Make Your Meetings More Effective)
Upravljanje vremenom (Time Management)
Timski rad (Teamworking)


Liderski programi

Specijalni programi


Univerzalije

Univerzalne poslovne sposobnosti se kombinuju i dopunjavaju međusobno u svakodnevnom poslu; neke od njih imaju bazični potencijal – poput veštine komunikacije ili orijentisanosti ka ličnom razvoju, neke se konkretno realizuju u tipičnim situacijama – poput prezentacijskih veština, neke imaju opšti značaj – poput kapaciteta za timski rad, a neke su u domenu specifične ekspertize – poput tehnika pamćenja ili brzog čitanja.


an image

Piramida univerzalnih
poslovnih sposobnosti