SEKTORSKI ORIJENTISANI PROGRAMI

Kroz svoj opsežni portfolio treninga, DOOR svojim klijentima nudi široki spektar obuka koje se mogu specifično prilagođavati potrebama radnih mesta na kojima rade učesnici svakog treninga – bez obzira da li je samo ime treninga specifično ili ne.

U procesu krojenja, standardni treninzi obično bivaju obogaćeni modulima, vežbama i primerima koji maksimalno adresiraju tipične izazove sa kojima se zaposleni u konkretnim sektorima, konkretnih kompanija često suočavaju – čime se drastično povećava mogućnost da polaznici tih obuka implementiraju znanje i veštine stečene na njima u svoju svakodnevnu praksu. Zahvaljujući ovakvom konceptu krojenja, i treninzi koji imaju standardne nazive mogu biti vrlo usko fokusirani na potrebe različitih profila radnih mesta, karakterističnih za određeni sektor i ljude koji rade u njemu.

U nastavku je pregled lista treninga tipičnih za neke od standardnih kompanijskih sektora:

Sektor ljudskih resursa
Sektori nabavke i prodaje
Sektor marketinga
Sektor proizvodnje
Sektor razvoja

Kataloški nazivi pojedinih programa koji se ponavljaju u listama karakterističnim za različite sektore korišćeni su radi povećanja preglednosti samog prikazanog portfolia, ali se – zahvaljujući tzv. »tailor-made« konceptu – obuke pod istim nazivom mogu značajno međusobno razlikovati kada ih pohađaju zaposleni iz različitih sektora.

SEKTOR LJUDSKIH RESURSA

Obuka internih trenera (Train the Trainers)
Mentorski trening (On-the-Job Training)
Mentorski coaching (On-the-Job Coaching)
Posvećeni coaching (Coaching with Passion)
Karijerno planiranje (Career Planning)

Nabrojani treninzi mogu se međusobno kombinovati i dopunjavati unutar integrativnih ili globalnih programa obuke kakvi su Osnaživanje zaposlenih (Employee Empowerment), Upravljanje talentima (Talent Management), Kompetencijski profilirano regrutovanje (Competency-profiled recruitment)...

SEKTORI NABAVKE I PRODAJE

Veštine pregovaranja (Negotiation Skills)
Solucijska prodaja (Solution Selling)
Progresivna prodaja (Progressive Selling)
Fokusirana prodaja (Focused Selling)
Delotvorna prodaja (Effective Selling)
Konsultativna prodaja (Consulted Selling)
Klijentski orijentisana prodaja (Client Oriented Selling)
Upravljanje očekivanjima u prodaji (Sales Funnel Management)
Profesionalne prodajne veštine (Professional Selling Skills)
»Ofanzivni« call-centar (Call Centre Outbound)
Umrežavanje (Networking)
Sajamsko poslovanje (Making Business at Exhibitions and Shows)

Nabrojani treninzi mogu se međusobno kombinovati i dopunjavati unutar integrativnih ili globalnih programa obuke kakvi su Umetnost uveravanja (The Art of Persuasion), Saradnja sa ključnim klijentima (Account Management), Post-prodaja (Aftersales), Tele-prodaja (Telesales)...

SEKTOR MARKETINGA

Delotvorna kreativnost (Effective Creativity)
Upravljanje projektima (Project Management)
Rešavanje problema i donošenje odluka (Problem Solving & Decision Making)
Sajamsko poslovanje (Making Business at Exhibitions and Shows)
Više od merchandising-a (Beyond Merchandising)
Definisanje klijenta (Defining the Customer)
Delotvorni klijentski servis (Effective Customer Service with no Stress)

Nabrojani treninzi mogu se međusobno kombinovati i dopunjavati unutar integrativnih ili globalnih programa obuke kakvi su Umetnost uveravanja (The Art of Persuasion), Briga o klijentu (Customer Care), Odnosi sa javnošću (Public Relation)...

SEKTOR PROIZVODNJE

Operativno liderstvo (Operational Leadership)
Rešavanje problema i donošenje odluka (Problem Solving & Decision Making)
Upravljanje projektima (Project Management)
Produktivnost kroz promene (Productivity through Change)
Lični autoritet i uticaj (Personal Power & Influence)

Nabrojani treninzi mogu se međusobno kombinovati i dopunjavati unutar integrativnih ili globalnih programa obuke kakvi su Direktno liderstvo (Direct Leadership), Osnaživanje zaposlenih (Employee Empowerment), Supervizorske veštine (Supervising Skills)...

SEKTOR RAZVOJA

Delotvorna kreativnost (Effective Creativity)
Upravljanje projektima (Project Management)
Anticipacija i rešavanje problema (Problem Anticipation & Solving)
Mapiranje mišljenja (Mind-mapping)

Nabrojani treninzi mogu se međusobno kombinovati i dopunjavati unutar globalnih ili integrativnih programa obuke kakvi su Projektno mišljenje (Project Thinking) ili Umetnost uveravanja (The Art of Persuasion).


Integrativna rešenja

Liderski programi


Kombinacije treninga

Integrativni programi u sebi obično objedinjavaju delove standardnih obuka, ali se uvek usmeravaju vrlo specifično ka profilu samih polaznika i njihovih radnih mesta, tako da treninzi istih imena budu značajno drugačiji kada su namenjeni različitim sektorima.

Izbor tipičnih integrativnih programa:

Umetnost uveravanja

Osnaživanje zaposlenih

Direktno liderstvo

Upravljanje talentima

Kompetencijski profilirano regrutovanje

Saradnja sa ključnim klijentima

Briga o klijentu

Post-prodaja

Tele-prodaja

Odnosi sa javnošću

Supervizorske veštine

Projektno mišljenje