RAZVOJ LIDERSKIH SPOSOBNOSTI

Upravljati ljudima i poslovnim procesima znači konstantno susretati se sa situacijama koje traže brzo i delotvorno reagovanje, zasnovano na temeljnim i blagovremenim procenama. Uz sve to, liderski koncept upravljanja od menadžera zahteva harizmatičnost i sposobnost aktiviranje odgovornosti i entuzijazma kod saradnika.

Uz mnoge sposobnosti koje njihovi zaposleni obično imaju, lideri moraju razvijati i specifične veštine i znanja uz pomoć kojih će i potencijale koje sami poseduju i one koje imaju njihovi saradnici maksimalno usmeravati ka realizaciji – u skladu sa željenim rezultatima.

LIDERSKI PROGRAMI

Upravljanje virtualnim timom (Managing a Virtual Team)
Rezultati uz pomoć ljudi i resursa (Results Through People & Resources)
Upravljanje u promenama (Managing Employees Through Change)
Rukovođenje »teškim ljudima« (Managing difficult people)
Usmeravanje saradnika (Setting The Direction)
Rukovođenje rukovodiocima (Managing Managers)
Realizacijsko rukovođenje (Performance Leadership)
Izgradnja tima (Building the Team)
Rukovođenje timom (Leading the Team)

Nabrojani treninzi mogu se kombinovati međusobno i dopunjavati modulima iz drugih obuka unutar integrativnih ili globalnih programa obuke kakvi su Direktno liderstvo (Direct Leadership), Osnaživanje zaposlenih (Employee Empowerment), Umetnost uveravanja (The Art of Persuasion), Supervizorske veštine (Supervising Skills), Saradnja sa ključnim klijentima (Account Management), Projektno mišljenje (Project Thinking)...


Sektorski pristup

Univerzalni treninzi


Liderske sposobnosti

Nezavisno od specifičnih znanja i veština, liderska pozicija od zaposlenih imperativno zahteva čitav niz univerzalnih sposobnosti. Neke od tipičnih su:

harizmatičnost i veština motivisanja zaposlenih;

fleksibilnost i osećaj za ljude;

lična proaktivna odgovornost i sposobnost njenog izazivanja kod drugih;

komunikaciona snalažljivost i delotvornost;

verbalna i neverbalna uverljivost i sposobnost aktivnog slušanja;

praktična kreativnost;

supervizorske i mentorske veštine;

strateška delotvornost u upravljanju ličnim vremenom i vremenom saradnika.

DOOR-ovi liderski programi uvek kod polaznika, na praktičan način, razvijaju kombinaciju univerzalnih i specifičnih znanja i veština.