photo photo photo

DOOR TRAINING & CONSULTING

Internacionalna treninška kompanija prisutna u gotovo 60 zemalja sveta

Portfolio od preko 50 kataloških treninga

Prilagodljivost zasnovana na programima koji se kroje prema potrebama klijenta

Ciljno orijentisani treninzi sa izraženim aspektima iskustvenog učenja

► Obavezna standardizovana sertifikacija svih trenera koji drže obuku

DOOR akademija kao garant standardizacije međunarodnih projekata

Sveobuhvatni konsultantski pristup, fokusiran na razvoj profesionalnosti

► Više od tri decenije iskustva u saradnji sa najvećim svetskim kompanijama

► Realizovani projekti koji ukupno obuhvataju gotovo 90 država